Meddelande om våra källarförråd

Efter vårens genomförda inventering av källarförråd så har vi kunnat utfärda en förteckning över husens förråd och vilka som nyttjar dessa. Nästa steg i att få ordning på att alla medlemmar har tillgång till rätt förråd, är att ta tillbaka de förråd som efter inventeringen står som utan ägare (vissa Läs mer…