Föreningsstämma

Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma. Den är föreningens högsta beslutande organ. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

 Protokoll Brf Ursholmens föreningsstämma

Läs mer:

Bolagsverket: Föreningsstämma