Parkering

Föreningen förfogar över 29 parkeringsplatser, varav 18 är försedda med laddstolpe för elbilar. Parkeringsplatserna går i första hand till medlemmar i föreningen och varje hushåll får hyra maximalt en parkeringsplats. Avgiften är 750kr per månad utan tillval.

Parkeringskö hanteras via Nabo:s portal.

Viktigt att notera är att det kommer att vara företräde till parkeringsplatser med laddpunkt för de som vill använda den möjligheten. Det innebär att om ni har en parkeringsplats med installerad laddpunkt som ni inte använder och det blir en annan plats ledig utan laddpunkt till en person som vill använda laddpunkt så kommer ni behöva byta plats. Detta för att vi ska optimera användningen av laddpunkter.

Laddbil och motorvärmare:

18 stycken av föreningens parkeringar är försedda med laddpunkter som kan användas för att ladda el/hybridbil eller till motorvärmare.

Kostnad för motorvärmare: 50 kr/månad + el (2 kr/kwh) + 39 kr/månad tjänsteavgift.

Kostnad för laddpunkt: 100 kr/månad + el (2 kr/kwh) + 89 kr/månad tjänsteavgift.

När du har en plats med laddpunkt och vill starta tillvalet så skickar du först ett mail till styrelsen. Du registreras manuellt och därefter får du ett mail med inloggningsuppgifter. Därefter följer du nedan instruktioner:

1. Ladda ner Wayblers app från App Store eller Google Play.

2. Logga in och följ instruktionerna i appen.

3. Anslut laddkabeln i bil och ladduttag.

4. I appen blir en gul bil synlig på den laddplats du valt. Starta laddningen.

5. Fakturering sker av Waybler, varefter pengarna slussas vidare till föreningen.

Obs: Waybler hette tidigare Cacharge

Vid frågor kontakta support@waybler.com, 08-223377