Avfallshantering

Hushållssopor:

Hushållssopor slängs i gröna kärl ute på gårdarna. Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

Vad är hushållsavfall? Läs mer på Wikipedia om hushullshållssopor

Miljöstugan:

Många tror att det är frivilligt att sortera sina sopor, men det är faktiskt lag på att vi måste källsortera våra sopor. I vår förening tänker vi på miljön och har ett eget miljöhus där det är lätt att sopsortera. Det brännbara avfallet är den dyraste typen av sopor, så ju mer vi källsorterar desto mer sparar vi i föreningen.

I vårt miljöhus kan du slänga de flesta typer av återvinningsbart avfall . Kom ihåg att soporna inte får slängas/ställas på golvet utan endast i kärlen. Vad är återvinningsbart avfall? Läs mer om återvinningsbart avfall.

Inga grovsopor får slängas i miljörummet. Grovsopr är du själv ansvarig för att slänga vid närmsta återvinningscentral. Du hittar närmsta återvinningscental på Stockholm stads hemsida. Vad är grovsopor? Läs mer om grovsopor

Öppettider: Miljöstugan är öppen mellan 07:00 – 20:00. Ett automatiskt tidlås gör att miljöstugan inte går att öppna mellan 20:00 – 07:00.

Läs mer:

Stockholms stad: Sopsortering A – Ö (lista över hur olika sopor ska sorteras)