Renovering och ombyggnad i lägenhet

All ombyggnad i lägenheten kräver tillstånd från bostadsrättsföreningen, särskilt när förändringen är omfattande, vid åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, till exempel vid ingrepp i bärande väggar och förändringar som påverkar fastighetens ansvar.  Se gärna föreningens stadgar för mer information.

Bostadsrättsföreningen står inte för några kostnader som kan uppstå vid ombyggnad, så som;

Planerar du att riva en vägg kan du efterfråga ritning över lägenheten där det bör framgå vilka väggar som är bärande.

Du ansvarar själv för att lägenhets- och konstruktionsritningar inför eventuell ombyggnation eller renovering finns på plats. Ritningarna kan även beställas från Centralarkivet vid Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 i Stockholm. Du kan bland annat behöva uppge bostadsrättsföreningens namn (Ursholmen 1) som fastighetsbeteckning.