Nycklar

Föreningen använder det elektroniska låssystemet iLOQ vilket möjliggör behörighetshantering på nyckelnivå. Kontakta styrelsen för att spärra bortkomna nycklar, vid beställning av nya nycklar eller behov av ändrade behörigheter.