Lägenhetsförråd

Varje lägenhet har tillgång till två källarförråd: Ett normalt förråd samt en så kallad liten matkällare. Ditt förrådsnummer ska överensstämma med ditt kontraktnummer – och inte ditt lägenhetsnummer. För att låsa förråden krävs ett eget hänglås som ska tas bort när du flyttar.

Kom ihåg att förvara dina personliga tillhörigheter inne i förråden. Du får inte ställa saker i gångarna på grund av brandrisk och utrymningsmöjligheter. Saker som ställs utanför förråden blir bortforslade och medför en extra kostnad för oss alla.