Andrahandsuthyrning

Om du tillfälligt ska t.ex. arbeta eller studera på annan ort, eller kanske prova bo sambo, så  kan du få rätt att hyra ut sin lägenhet i andrahand. Observera att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Ansökan om andrahandsuthyrning sker direkt genom Nabo-portalen under fliken Din lägenhet/lokal. Observera att det kan ta några dagar att behandla din ansökan så lämna gärna in din ansökan i god tid innan du planerar att hyra ut din lägenhet. Varje ansökan medför en månatlig avgift motsvarande 10% av prisbasbeloppet per år (f.n. 445kr/månad för 2023). En andrahandsuthyrning för löpa max 1 år, sen behöver en ny anmälan skickas in.

Tänk på att…