Kallelse till föreningsstämma 2023

Publicerat av adminbrf den

Föreningsstämman kommer hållas 18:30 den 29:e juni i föreningslokalen på gaveln till port 98.

I dagsläget finns endast ett utkast till föreningens årsredovisning att läsa, se Utkast Årsredovisning Ursholmen 2022. Årsredovisningen är hos SBC för en sista korrigering utifrån inspel från revisorn och styrelsen. De korrigeringar som ska göras kan läsas i dokumentet Bokslut 2022 – Rättningar.  Därefter godkänner revisorn ändringarna som SBC gör och vi har då ett slutgiltig årsredovisning. Så fort denna är klar kommer vi att uppdatera dokumenten och informera er om detta via mejl. 

Vår tidigare förvaltare SBC påbörjade arbetet med årsredovisningen den 13 april. Trots en mängd påminnelser och påpekanden från oss om hur förseningar och obesvarade mejl påverkar föreningsstämman så har de inte lyckats få den klar i tid. Anteckningar om förloppet har protokollförts på de senaste styrelsemötena. I och med förseningarna så har styrelsen behövt överväga vad som är bästa att göra med stämman. Styrelsen beslutar att hålla stämman enligt stadgarna innan sista juni, och skickar därmed ett utkast av årsredovisningen och en lista av de sista rättelser som nu genomförs av SBC.

Vår förhoppning är att vi snart kommer ha en färdig årsredovisning att dela. Ni får ett ytterligare mejl så fort slutgiltiga årsredovisningen är godkänd och klar. 

Vi hoppas att ni också ska se detta som det bästa beslutet i en svår sits. Vi vill prioritera att hålla föreningsstämman i tid, och ge er all den information vi har istället för att låta stämman försenas på grund av brister i SBC:s process.

Vi hoppas att du vill delta i stämman. Observera att det är en rösträtt per hushåll. 

Varmt välkomna!

Kategorier: Notis