Kallelse till föreningsstämma 2023

Föreningsstämman kommer hållas 18:30 den 29:e juni i föreningslokalen på gaveln till port 98. I dagsläget finns endast ett utkast till föreningens årsredovisning att läsa, se Utkast Årsredovisning Ursholmen 2022. Årsredovisningen är hos SBC för en sista korrigering utifrån inspel från revisorn och styrelsen. De korrigeringar som ska göras kan läsas i dokumentet Bokslut Läs mer…