Meddelande om våra källarförråd

Publicerat av adminbrf den

Efter vårens genomförda inventering av källarförråd så har vi kunnat utfärda en förteckning över husens förråd och vilka som nyttjar dessa.

Nästa steg i att få ordning på att alla medlemmar har tillgång till rätt förråd, är att ta tillbaka de förråd som efter inventeringen står som utan ägare (vissa av dessa förråd har ännu hänglås på sig).

Vi har därför anlitat vår fastighetsförvaltare SBC som under hösten kommer att hjälpa oss med det resterande arbetet med att ta tillbaka de berörda förråden. Mer information om detta kommer från SBC inom kort.

Vet någon med sig att man använder sig av extra förrådsutrymme utan avtal är det därför viktigt att man snarast tar hand om det.

Kategorier: Notis