Protokoll från byggmöte 31/8 samt information om uteplatser/ombyggnation

Publicerat av adminbrf den

Hej alla,

Bifogat som dokument så finns här ett protokoll från byggmötet som ägde rum 31/8 där det bland annat finns mer information om vad byggarbetarna tror är problemet med vårt värmesystem.

Angående planerade uteplatser i samband med ombyggnation så väntar vi fortfarande bygglov för uteplatserna. Det har redan börjat grävas där uteplatser planeras och det är tyvärr ett misstag från byggarnas sida. Arbetet med uteplatser ska nu stå still fram till bygglovet är beviljat.
Frågor har ställts kring växterna vid bygget bakom port 100. Josefina från styrelsen har pratat med Funkia om de tre växternas framtid och fått svaret att det är ett för omfattande och för dyrt jobb för att det ska vara värt för föreningen att låta Funkia omplantera växterna. Funkia tyckte inte det finns någon annan given plats i föreningen där de skulle trivas, frodas och komma till sin rätt. Det vore samtidigt synd om växterna bara kastades bort. Om någon har möjlighet och vilja att ta hand om dem så är det såklart varmt välkommet. Man kanske kan plantera dem i jättestora krukor? Det krävs enligt Funkia i princip daglig omtanke för att växterna ska klara utmaningen. 

Vi hörs mer snart och det är bara att höra av er vid funderingar!

Allt gott,
Styrelsen

Kategorier: Notis