Föreningen inför sortering av matavfall vecka 13.

Publicerat av adminbrf den

Nu kommer vi äntligen kunna sortera vårt matavfall.

Nya kärl för matavfall kommer att finnas i anslutning till kärlen för hushållsavfall i slutet av denna vecka.

Varje hushåll kommer att få ett kit med avfallspåsar i papper, hållare för avfallspåsar samt en folder som beskriver hur sorteringen går till. Styrelsen kommer att dela ut detta under kvällstid torsdag 30/3 och tisdag 4/3! Om ni inte är hemma dessa tillfällen kan ni kontakta Katrin på nedan angivna nummer för att få ett kit.

Matavfallet hämtas av särskilda sopbilar och transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel. En bra insats för vår miljö!

Hämtning av matavfall är GRATIS vilket innebär att föreningen gör en besparing om matavfallet sorteras ut från hushållsavfallet. Man räknar med att 40 % av hushållsavfallet är matavfall.

Vid frågor kontakta: Katrin 076-1451617

Styrelsen Brf Ursholmen

Kategorier: Notis