Via post
Paternostervägen 92, 121 49 Johanneshov

Via email
styrelsen@brfursholmen.com

Via telefon
073-409 70 35

styrelseordförande
Edmund Davis