Via post
Paternostervägen 92, 121 49 Johanneshov

Via email
styrelsen@brfursholmen.com

Via telefon
070-924 81 85

Styrelseordförande
Anders Bergman