Stadgar Brf Ursholmen
Vid en föreningsstämma 2018-05-17 antogs gällande stadgar. Brf Ursholmens stadgar reglerar ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen. Som medlem i en bostadsrättsförening innebär det att du accepterar föreningens stadgar och åtar dig att följa dem.

Stadgar Brf Ursholmen – Förslag inför årsstämma 2023

Stadgar Brf Ursholmen (gällande 2018-framåt)

Stadgar Brf Ursholmen (gamla, gällde 2013-2018)

Förutom dessa stadgar följer föreningen följande lagar:

  • Bostadsrättslagen
  • Hyreslagen
  • Bokföringslagen
  • Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer: