• Försäkring: Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare är tecknat centralt för föreningens bostadsrätter.