• Revisionsberättelse 2021 – Ladda ned här: Revisionsberättelse 2021
    • Försäkring: Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare är tecknat centralt för föreningens bostadsrätter.