Parkering

Föreningen förfogar över 29 parkeringsplatser. Styrelsen har tidigare beslutat att föreningens parkeringsplatser i första hand ska gå till medlemmar i föreningen och att varje hushåll får hyra maximalt en parkeringsplats.

Kön till parkeringsplatser samt alla frågor sköts av SBC (vår ekonomiske förvaltare) kontakta dem via epost eller telefon.

Epost: kundtjanst@sbc.se

Telefon: 0771-722 722

Uppge ’Brf Ursholmen 1077 – Parkeringsplats’ i kontakt med SBC.

När du ansöker om parkeringsplats ställs du i en kölista baserat på det datum intresseanmälan inkommit.

Avgiften är 450 kr per månad fram till 2019-03, från och med 2019-04 är den 500 kr per månad.

Parkering förbjuden på gårdarna

På sista tiden har fler börjat parkera på gårdarna, vilket är förbjudet. Vi kommer fortsättningsvis att kontakta Stockholm Stad i större utsträckning än vad som tidigare gjorts vilket kan innebära risk för böter. Man får lasta av och i – men i övrigt hör inte bilarna till innegårdarna.