Ombyggnad av enskilda lägenheter

Med anledning av att flera bostadsrättsinnehavare påbörjat renoveringar av sina lägenheter så påminner vi om att för all ombyggnad av lägenheten krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen står inte för några kostnader som kan uppstå vid ombyggnad, så som rivning av väggar, indrag av 3-fas el eller bortforslade av grovsopor. Planerar du att riva en vägg kan du efterfråga ritning över lägenheten där det bör framgå vilka väggar som är bärande.

Du ansvarar själv för att lägenhets- och konstruktionsritningar inför eventuell ombyggnation eller renovering finns på plats. Ritningarna kan, till en kostnad av ca 15 kronor, beställas från Centralarkivet vid Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 i Stockholm.

Du kan bland annat behöva uppge bostadsrättsföreningens namn (Ursholmen 1) som fastighetsbeteckning. Observera dock att det krävs godkännande av styrelsen när förändringen är omfattande, vid åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, till exempel vid ingrepp i bärande väggar och förändringar som påverkar fastighetens ansvar.