Föreningen har Bredband2 som leverantör. Via det befintliga bredbandsuttaget får alla  tillgång till 250/100 Mbit/s. För mer information om den första installationen se dokument nedan.

Bredband2 kan nås via supporttelefon: 0770-811 000 eller på www.bredband2.com

Bredband2 information BRF Ursholmen