Information kring autogiromedgivande

Autogiro är en betalningsmetod där pengar överförs automatiskt varje månad från ditt bankkonto. Det kostar inget extra att betala din försäkring via autogiro.

När du väljer autogiro kommer din hyra till föreningen att delas upp i månadsbelopp som dras från ditt konto den 28:e varje månad, eller närmast följande vardag. Om det inte finns täckning på kontot görs ett andra försök nästföljande vardag. Det måste finnas pengar på kontot på morgonen på dragningsdagen för att dragning ska kunna göras.

Instruktioner för att ansöka om autogiro och/eller ansöka om e-avi

Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi gör du enklast direkt via din Internetbank. E-avi gäller då från nästa avisering. Ansöker du om autogiro startar det vid nästkommande kvartalsskifte.

Instruktioner för blankett för autogiromedgivande:

Blankett för ansökan om autogiro

Klicka på länken ovan och spara filen på din dator. Fyll i blanketten och skriv ut. Skriv under blanketten och skicka den till: SBC Box 226 851 04 Sundsvall