Om du tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort kan du få rätt att hyra ut sin lägenhet i andrahand. Observera att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

För att ansöka om andrahandsuthyrning ska du fylla i en Ansökan om andrahandsuthyrning, signera och lägga i föreningens brevlåda (Paternostervägen 92). Vänligen e-posta styrelsen när du har lämnat din ansökan så att vi sätter igång med ärendet genast. Observera att det kan ta några dagar att behandla din ansökan så lämna gärna in din ansökan i god tid innan du planerar att hyra ut din lägenhet. Från 1/10 2019 kommer föreningen att ta ut en månatlig administrativ avgift motsvarande 10% av prisbasbeloppet (fn 387,50 kr/mån) för andrahandsupplåtelse. Avgiften gäller för uthyrningar inkomna efter 1/10.

Tänk på att…

  • Även om du hyrt ut din lägenhet är det du som är ansvarig för lägenheten.
  • Hyr i första hand ut till personer du känner för att undvika problem. Var annars noga med att kolla upp personens betalningsförmåga och eventuella anmärkningar.
  • Den som hyr din lägenhet blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Var noga med att skriva ett bra avtal.
  • Hyran du tar från din hyresgäst måste vara skälig, det vill säga inte påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde.
  • Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.