Kallelse till årsstämma

Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 30 juni 2022 kl. 18:30 Lokal: Äppelgårdens förskolans gård, Paternostervägen 90 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit Read more…

Meddelande om våra källarförråd

Efter vårens genomförda inventering av källarförråd så har vi kunnat utfärda en förteckning över husens förråd och vilka som nyttjar dessa. Nästa steg i att få ordning på att alla medlemmar har tillgång till rätt förråd, är att ta tillbaka de förråd som efter inventeringen står som utan ägare (vissa Read more…

Fasad- och fönsterrenovering, färgkarta m.m.

Styrelsen har erhållit bygglov för att renovera fönstren och fasaden och i samband med fasadrenoveringen också byta färg på husen. Upphandling pågår men planen är att fasadrenoveringen ska ske efter fönsterrenoveringen så att byggställningen för fasadrenoveringen kan nyttjas för sista finishen på fönstren. Nedan finner ni färgkarta och PM om Read more…