Hej!

Vi har mottagit en uppdaterad tidsplan från vår entreprenör, se bifogad PDF. Den finns även tillgänglig att kika på i våra trapphus.

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Categories: Notis