Hej Alla!

Det stora projektet med att renovera föreningens fasader kommer snart att påbörjas. Styrelsen önskar därför kalla till ett stormöte där vår kontrakterade entreprenör, Sehed, så att de kan redogöra för hur arbetet kommer att gå till. Under mötet kommer information att ges och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Mötet kommer att ske på den mellersta gården 12 april kl 18.30. Vi ses utomhus om vädret tillåter annars blir det endast skriftlig info i detta skede. Styrelsen uppmanar begränsat deltagande och om möjligt endast en mötesdeltagare per hushåll.

Styrelsen vill lämna lite grundläggande information nedan, vilket kommer att kompletteras med skriftlig information från entreprenören när vi kommer närmre projektstart.

  • Projektet kommer påbörjas med etablering under vecka 13, då bodar och material ställs upp. Startdatum är planerat till 12 april. En byggställning kommer att byggas upp och sedan stå hela jobbet.
  • Det blir mycket olika människor rör sig i området, samtliga kommer att ha synliga ID06 (en sorts identifikationskort). Inga arbeten kommer ske inifrån lägenheterna.
  • Styrelsen överväger att ta in extra rondering från väktare under projektet, det brukar dock främst vara boende och besökare till boende som olovligen nyttjar byggställningen enligt entreprenören. Sehed uppmanar de boende att hålla koll och ringa jouren om det är någon obehörig på ställningen.
  • Arbetstider 7-18 kommer vara det normala, tysta arbeten främst mellan 7-8. Blir det avvikelser från normala tider så informeras det separat.

Tveka inte att kontakta oss i Styrelsen vid funderingar—och vi önskar en fin påsk!
/Styrelsen