Information om injustering av värme.

Styrelsen har anlitat företaget R.T Driftservice AB för att göra en genomgång och injustering av värmen i föreningens lägenheter. Samtliga radiatorventiler kommer att bytas i samband med detta och firman behöver därmed tillträde till alla lägenheter. Åtgärden görs för att förbättra inomhusklimatet i alla lägenheter då det i dagsläget finns flera lägenheter där värmen är undermålig vintertid.

Mer information om praktiskt genomförande hänvisas till det informationsblad som delats ut.