Fasad- och fönsterrenovering, färgkarta m.m.

Styrelsen har erhållit bygglov för att renovera fönstren och fasaden och i samband med fasadrenoveringen också byta färg på husen. Upphandling pågår men planen är att fasadrenoveringen ska ske efter fönsterrenoveringen så att byggställningen för fasadrenoveringen kan nyttjas för sista finishen på fönstren.
Nedan finner ni färgkarta och PM om färgsättningen, styrelsen har valt att gå vidare med alternativ 1 som beskrivs i PM.

Allt gott,
Styrelsen

Fönsterrenovering – tidsplan, info för boende och avisering

Hej!

Styrelsen har gett Gusten Persson fönsterteknik i uppdrag att utföra fönsterrenoveringen i fastigheten och arbeten beräknas starta inom kort enligt särskild avisering för respektive lägenhet. Bifogat finner ni tidplan, information och en kopia på aviseringen.

Från att fönsterrenoverarna går in i bostaden är det mellan 3-5 veckor innan allt är klart. Det tar ca 1 dag för demontering och därefter lämnas fönster in på renovering. Mer info finns i ett separat mailutskick.


Allt gott,
Styrelsen

Föreningens projektgrupp

Vi startar en projektgrupp!

Under hösten har vi märkt av vilket enormt engagemang och intresse som finns bland föreningsmedlemmarna för de olika projekten som föreningen driver. Föreningen håller fortfarande på med många roliga projekt och styrelsen vill nu bjuda in till en projektgrupp där gruppmedlemmarna får hjälpa till och driva projekt.
Tanken är att styrelsen frågar i projektgruppen när ett projekt dyker upp som vi vill ha hjälp med, om det är någon som är intresserad av att ta tag i projektet på volontärbasis. Att man går med i projektgruppen ska alltså ses som en intresseanmälan.

Intresserad? Anmäl dig via styrelsen@brfursholmen.com. Frågor kan ställas till samma mailadress eller till Edmund Davis, 0734097035.

/Styrelsen

Drönarflygning imorgon 5/11

Hej alla,

Solkompaniet (som har hand om våra kommande solceller) kommer att mäta in våra tak med hjälp av en drönare inför montage av solceller.

Drönarflygningen kommer att ske under morgondagen och tar ca en halvtimme.

Allt gott,
Styrelsen

Protokoll från byggmöte 31/8 samt information om uteplatser/ombyggnation

Hej alla,

Bifogat som dokument så finns här ett protokoll från byggmötet som ägde rum 31/8 där det bland annat finns mer information om vad byggarbetarna tror är problemet med vårt värmesystem.

Angående planerade uteplatser i samband med ombyggnation så väntar vi fortfarande bygglov för uteplatserna. Det har redan börjat grävas där uteplatser planeras och det är tyvärr ett misstag från byggarnas sida. Arbetet med uteplatser ska nu stå still fram till bygglovet är beviljat.
Frågor har ställts kring växterna vid bygget bakom port 100. Josefina från styrelsen har pratat med Funkia om de tre växternas framtid och fått svaret att det är ett för omfattande och för dyrt jobb för att det ska vara värt för föreningen att låta Funkia omplantera växterna. Funkia tyckte inte det finns någon annan given plats i föreningen där de skulle trivas, frodas och komma till sin rätt. Det vore samtidigt synd om växterna bara kastades bort. Om någon har möjlighet och vilja att ta hand om dem så är det såklart varmt välkommet. Man kanske kan plantera dem i jättestora krukor? Det krävs enligt Funkia i princip daglig omtanke för att växterna ska klara utmaningen. 

Vi hörs mer snart och det är bara att höra av er vid funderingar!

Allt gott,
Styrelsen

Uppdatering: Ombyggnationen av lokalerna

Hej alla!

Här kommer info om vad vi pratade om på senaste byggmötet.

Gleipnergruppen ska sätta upp anslag i trapphusen varannan vecka med info om Bygget. Vi ska ha byggmöten 1 gång i månaden, nästa möte är 5:e okt. 

Mattias som är projektledare på Gleipnergruppen skriver protokoll på mötena och de kommer läggas upp på hemsidan så ni kan läsa. Vi väntar på veckans protokoll från Mattias.

Det som framkom om ljud var att det ska bilas lite till i port 82 vilket ju låter mycket. Jag har inte fått svar på om det var orsaken till ljudet igår. Det skulle aviseras till mig innan men det har inte gjorts. Annars ska det vara klart med ordentligt störande ljud. Sen kommer det såklart låta under bygget, fönster ska exempelvis sättas in osv. Det kommer ju att höras. Sånt står i tidsplanen som ligger uppe på hemsidan. Utöver info i trapphusen varannan vecka.

Vi väntar bygglov för uteplatser. Vi väntar på att Mattias ska skicka ritningar för uteplatserna.

Det kommer bli korta störningar i vatten vilket aviseras i trapphusen och via mail ett antal dagar innan.

Just nu står delar av bygget på paus pga oväntade problem med värmesystemet. Alla jobbar på för att lösa det så fort som möjligt. 

Det är inte klart när försäljning av lägenheter kommer starta men det kommer ske medan bygget pågår. Gleipnergruppen ska meddela när de vet datum så vi kan informera er alla. En mäklarvärdering är gjord och ett kvm pris finns, väntar på svar från Mattias om summan. Lägenheterna kommer alltså säljas på ritning med beräknad inflytt Q2 2021.

Protokoll från mötet läggs upp på hemsidan när vi mottagit det.

Allt gott,
Styrelsen

Extra föreningsstämma 17 sept kl19

Hej alla medlemmar,

Under gårdagen så delades en kallelse ut till alla lägenheter för en extra föreningsstämma som kommer äga rum torsdag, 17 september kl19:00 i den nya föreningslokalen under 98:an

Extrastämman kommer behandla eventuellt färgbyte på husen i samband med fasadrenoveringen samt förslag om solceller till föreningen. Deltagare i stämman kommer att ges möjlighet att rösta i båda dessa beslut samt att ge godkännande till styrelsens mandat i frågorna.

Vid eventuella frågor så ta gärna kontakt med oss i styrelsen via mail eller facebook-gruppen.

Allt gott,
Styrelsen

Info angående OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning

Hej medlemmar!

Här kommer information om den obligatoriska besiktningen av ventilationssystem som kommer att äga rum 9-11 september – se aviseringen nedan i PDF-format för datum per hus.

Är man inte är hemma på den utsatta dagen för sin lägenhet, så kan en märkt nyckel lämnas till personalen (se mer info i PDF-filen).

Allt gott,
Styrelsen