Nyhetsbrev februari 2018

Nyhetsbrevet för februari 2018 har nu skickats ut till alla medlemmar.

Det innehåller bland annat information om:

  • Lås och portar
  • Lokalförsäljningarna
  • Amorteringar
  • Vårens städdag
  • Grovsopor

Om ni inte har fått nyhetsbrevet, kontakta styrelsen så att vi kan uppdatera er kontaktinformation.

Kom ihåg att gå med i Facebookgruppen!

Mvh

Styrelsen

Kallelse extrastämma 27 November 2017

Hej alla medlemmar,

Styrelsen kallar härmed till extrastämma 27 November 2017 kl. 19:00 i föreningslokalen (hus 104).

Email har gått ut med agenda samt bilagor, dessa delas även ut i pappersformat under eftermiddagen/kvällen. Om ni inte har fått ett email med agenda samt bilagor, vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@brfursholmen.com så kan vi uppdatera mail-listan.

Kom ihåg att gå med i vår Facebook-grupp.

Nyhetsbrev September 2017

Hej alla medlemmar i BRF Ursholmen!

Vid årskiftet upphör vårt avtal med vår nuvarande bredbandsleverantör, Ownit.

Om du har tilläggstjänster kopplade till dem bör du se till att säga upp dessa i god tid. Föreningens nye bredbandsleverantör från och med 1 januari 2018 är bredbad2 AB.

Continue reading

Information om injustering av värme.

Styrelsen har anlitat företaget R.T Driftservice AB för att göra en genomgång och injustering av värmen i föreningens lägenheter. Samtliga radiatorventiler kommer att bytas i samband med detta och firman behöver därmed tillträde till alla lägenheter. Åtgärden görs för att förbättra inomhusklimatet i alla lägenheter då det i dagsläget finns flera lägenheter där värmen är undermålig vintertid.

Mer information om praktiskt genomförande hänvisas till det informationsblad som delats ut.

Föreningen inför sortering av matavfall vecka 13.

Nu kommer vi äntligen kunna sortera vårt matavfall.

Nya kärl för matavfall kommer att finnas i anslutning till kärlen för hushållsavfall i slutet av denna vecka.

Varje hushåll kommer att få ett kit med avfallspåsar i papper, hållare för avfallspåsar samt en folder som beskriver hur sorteringen går till. Styrelsen kommer att dela ut detta under kvällstid torsdag 30/3 och tisdag 4/3! Om ni inte är hemma dessa tillfällen kan ni kontakta Katrin på nedan angivna nummer för att få ett kit.

Matavfallet hämtas av särskilda sopbilar och transporteras till en biogasanläggning där det omvandlas till biogas och växtnäring i form av biogödsel. En bra insats för vår miljö!

Hämtning av matavfall är GRATIS vilket innebär att föreningen gör en besparing om matavfallet sorteras ut från hushållsavfallet. Man räknar med att 40 % av hushållsavfallet är matavfall.

Vid frågor kontakta: Katrin 076-1451617

Styrelsen Brf Ursholmen