Meddelanden från styrelsen

Fasadrenoveringen – reviderad tidsplan

Hej! Bifogat finns en reviderad tidsplan från Sehed. Har man frågor om tidsplanen eller fasadrenoveringen i övrigt är man välkommen att kontakta Seheds platschef, Göran Österlund, 0708361515.

Meddelande om våra källarförråd

Efter vårens genomförda inventering av källarförråd så har vi kunnat utfärda en förteckning över husens förråd och vilka som nyttjar dessa. Nästa steg i att få ordning på att alla medlemmar har tillgång till rätt Read more…

Reviderad tidsplan, fasadrenovering

Hej! Vi har mottagit en uppdaterad tidsplan från vår entreprenör, se bifogad PDF. Den finns även tillgänglig att kika på i våra trapphus. Bästa hälsningar,Styrelsen